اخبار شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

سید مهدی فاطمی

رئیس شورای اسلامی شهر بوئین زهرا

اسماعیل عبادی کار

نایب رئیس شورای اسلامی شهر

روح الله زارعی

شهردار بوئین زهرا

خانم حمیرا کاتوزی

خزانه دار شورا

محمد علی دودانگه

عضو شورای اسلامی شهر

سید جلال حسینی

عضو شورای اسلامی شهر

شاخص های شهر…

0
جلسات شورا
0
مصوبات شورا
0
افتخارات شورا
0
افتخارات شورا

کمیسیون ها

اخبار کمیسیون ها

فهرست